Physician-assisted suicide - In reply

RA Schoevers, FP Asmus, W Van Tilburg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)566-566
Aantal pagina's1
TijdschriftPsychiatric Services
Volume50
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr.-1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit