Physician job satisfaction in the Netherlands: A study of job satisfaction among cohorts of Dutch physicians

Lodewijk Schmit Jongbloed

  Onderzoeksoutput

  298 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  ​In mijn proefschrift over “Arbeidstevredenheid van artsen in Nederland” wordt in een aantal hoofdstukken uit de doeken gedaan hoe tevreden artsen zijn met de verschillende aspecten van hun werk en hoe hun tevredenheid zich heeft ontwikkeld in de periode 2000-2009. Verder heb ik onderzocht hoe prestaties voor, tijdens en na de medische studie (met name het realiseren van een vervolgopleiding van eerste keuze) invloed hebben op latere arbeidstevredenheid, wat de verschillen zijn in tevredenheid in de verschillende loopbaanfasen (start, midden en laatste loopbaanfase) en hoe parttime werken samenhangt met arbeidstevredenheid. In de discussie wordt toegelicht waarom arbeidstevredenheid van belang is voor artsen én patiënten. Besproken wordt dat artsen minder tevreden zijn met aspecten die samenhangen met de organisatie van hun werk en wat daar aan kan worden gedaan. Er wordt een oplossing gesuggereerd voor het verbeteren van de (on)tevredenheid met administratieve lasten. Verder wordt besproken hoe er voor kan worden gezorgd dat meer afstudeerden een opleidingsplaats verwerven in het specialisme van eerste keuze. Ook wordt benoemd hoe korter of langer werken van invloed is op arbeidstevredenheid van artsen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Cohen-Schotanus, Janke, Supervisor
  • Borleffs, Jan, Supervisor
  • Schönrock-Adema, Johanna, Co-supervisor
  Datum van toekenning6-nov-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0152-2
  Elektronische ISBN's978-94-034-0151-5
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit