Piece by piece: Making plant natural products accessible via heterologous biosynthesis

Kira Tiedge*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftSynthetic Biology
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum8-nov.-2022
DOI's
StatusPublished - 26-nov.-2022

Citeer dit