Pilgrims' Way in the "Holy Land": Contributions to the Religious Geography of the Old Church

Jan Willem Drijvers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  45 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)827-828
  Aantal pagina's2
  TijdschriftCatholic historical review
  Volume102
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit