Pilot study finds that performing live music therapy in intensive care units may be beneficial for infants' neurodevelopment

Mai Bos*, Nienke H. van Dokkum, Anne-Greet Ravensbergen, Karianne E. Kraft, Arend F. Bos, Artur C. Jaschke

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
58 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2350-2351
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Paediatrica
Volume110
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum2-mei-2021
DOI's
StatusPublished - aug.-2021

Citeer dit