PKU dietary handbook to accompany PKU guidelines (vol 15, 171, 2020)

A. MacDonald, A. M. J. van Wegberg, K. Ahring, S. Beblo, A. Belanger-Quintana, A. Burlina, J. Campistol, T. Coskun, F. Feillet, M. Gizewska, S. C. Huijbregts, V. Leuzzi, F. Maillot, A. C. Muntau, J. C. Rocha, C. Romani, F. Trefz, F. J. van Spronsen*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
71 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer230
Aantal pagina's1
TijdschriftOrphanet journal of rare diseases
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-sep.-2020

Citeer dit