Plaatsen in de tijd: de invloed van instructie in specifieke genrekenmerken op de planningsactiviteiten van groep 8-leerlingen tijdens het schrijven van een verhaal.

Sanne Broekhuis, K. de Glopper

  OnderzoeksoutputProfessional

  219 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)3-14
  Aantal pagina's12
  TijdschriftLevende Talen Tijdschrift
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit