Plaatsing van aardgas in het goederenrechtelijke systeem

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

79 Downloads (Pure)

Samenvatting

De regeling inzake vermenging zou analogisch toegepast kunnen worden voor aardgas. Dan is de vraag naar de eigendom van het gas bij opslag uit de wereld. Onduidelijk blijft echter of er sprake is van een roerende of een onroerende zaak. Ook kan voor de kwalificering van niet-gewonnen aardgas aansluiting worden gezocht bij de regeling voor water dat zich in de grond bevindt. Dan is aardgas roerend. De eigendom bij opslag is ook duidelijk omdat er vermenging optreedt als bedoeld in het BW. Dan kunnen door pandrecht zekerheidsrechten gevestigd worden op het gas. De wetgever zou echter artikel 3.3 van de Mijnbouwwet moeten laten aansluiten bij artikel 5.20 BW.
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2018/588
Pagina's (van-tot)801-806
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2018
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 19-mrt.-2018

Citeer dit