Place and Scienc: Introduction to the 2009 Maps

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)134 - 135
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Economic and Social Geography
Volume100
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2009

Citeer dit