PLACE AND SCIENCE: INTRODUCTION TO THE 2009 MAPS

Piet H. Pellenbarg*, Paul J. M. van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)134-136
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume100
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit