Place Marketing

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)74
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of European Spatial Research and Policy
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2009

Citeer dit