Placental particles in pregnancy and preeclampsia: A comparative investigation of the function of syncytiotrophoblast microvesicles versus exosomes during pregnancy and preeclampsia

Claudia Göhner

  Onderzoeksoutput

  3023 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Extracellulaire vesikels (EV) zijn kleine, membraan-omhulde blaasjes die worden geproduceerd door verschillende soorten cellen, zoals b.v. endotheel cellen, thrombocyten of immuun cellen. Zij zijn te vinden in alle lichaamsvloeistoffen (b.v. in bloed) in fysiologische en pathofysiologische omstandigheden. Uniek tijdens de zwangerschap zijn de EV van de buitenste laag van de foetale placenta, de syncytiotrofoblast (STB). Er wordt gedacht dat deze STB EV een rol zouden kunnen spelen in de maternale immunologische en hemostatische aanpassingen tijdens de zwangerschap. STB EV worden verondersteld ook betrokken te zijn bij de pathofysiologie van speciefieke zwangerschapscomplicaties, zoals pre-eclampsie (PE). PE wordt gekenmerkt door zwangerschapshypertensie en proteïnurie optredend in de tweede helft van de zwangerschap. Pathofysiologisch wordt bij PE ook o.a. een sterker geactiveerde ontstekingsrespons gezien, in vergelijking met de gezonde zwangerschap en meer coagulopathieën. In dit proefschrift wordt aangetoond dat de placentaire STB EV immunologische en pro-coagulatante eigenschappen hebben. Immunologische eigenschappen worden waargenomen met STB EV uit zowel normale als pre-eclamptische placenta, terwijl pro-coagulatante eigenschappen alleen worden waargenomen door STB EV van de hypoxische placenta (als model voor de pre-eclamptische placenta). Ook suggereren onze resultaten dat STB EV van de normale placenta een rol spelen in de adaptaties van de immuun response aan de zwangerschap, zoals activatie van de ontstekingsresponse en inductie van regulatoir lymfocyten. Maar tijdens PE worden niet de immuunregulerende lymfocyten geinduceert. Dit zou kunnen betekenen dat bij PE patiënten STB EV de onstekingsrespons indirect versterkt wordt omdat zij geen verhoogd aantal regulatoire lymfocyten cellen kunnen induceren.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Scherjon, Sicco, Supervisor
  • Schleussner, Ekkehard, Supervisor, Externe Persoon
  • Faas, Marijke, Co-supervisor
  • Plosch, Torsten, Co-supervisor
  Datum van toekenning25-apr-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8832-8
  Elektronische ISBN's978-90-367-8831-1
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit