Plangebied Laag-Dalem, gemeente Gorinchem. Effectbepaling van gronddeformatie op de archeologische vindplaats 'Dalemse Donk'

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijRAAP Archeologisch Adviesbureau
Aantal pagina's20
StatusPublished - 2002

Citeer dit