Planning an eating disorder service on the basis of epidemiological data

Hans Wijbrand Hoek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)157-158
  Aantal pagina's2
  TijdschriftWorld psychiatry
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - okt-2009

  Citeer dit