Planning and the challenges of the metropolitan landscape: innovation in the Netherlands

Adri van den Brink, Arnold van der Valk, Terry van Dijk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)147-165
Aantal pagina's19
TijdschriftInternational Planning Studies
Volume11
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - 2006

Citeer dit