Planning Derry: Planning and politics in Northern Ireland

GJ Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1101-1101
Aantal pagina's1
TijdschriftRegional Studies
Volume36
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - dec-2002

Citeer dit