Planning en control: BBI in de praktijk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)7 - 12
  Aantal pagina's6
  TijdschriftOpenbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek
  Volume2
  StatusPublished - 1999

  Citeer dit