Planning for flood resilient cities: From promise to practice?

  Onderzoeksoutput

  1663 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het idee van een ‘overstromingsveerkrachtige stad’ krijgt steeds meer aandacht, zowel in academisch onderzoek als in beleid. Bij dit idee gaat het erom dat een stad zich kan weren tegen of aanpassen aan overstromingen, zonder in haar functionaliteit aangetast te worden, en daarbij in staat is om te transformeren naar een nieuwe, minder overstromingskwetsbare staat. Dit klinkt veelbelovend, maar het trekt wel traditionele benaderingen en instituties in twijfel. Bovendien vraagt het om een sterkere integratie van overstromingsrisicomanagement en ruimtelijke ordening, en noopt het tot nieuwe vormen bestuur waarin overheid, markt en burger samenwerken. Dit alles roept de vraag op hoe, en in welke mate, deze belofte in de praktijk is gebracht.

  Dit boek presenteert een studie naar hoe betekenis is gegeven aan het begrip veerkracht binnen overstromingsrisicomanagement strategieën in de stadsregio’s Londen en Rotterdam. Daarnaast belicht dit boek hoe overstromingsveerkracht is geïmplementeerd in stedelijke herontwikkelingsprojecten in Hamburg en Londen. Al met al laat deze studie zien dat in alle drie de steden de neiging bestaat om overstromingsveerkracht op te nemen in bestaande benaderingen. Echter, veerkracht wordt hiermee opgenomen in een nogal technisch-rationele manier van denken, met een sterke nadruk op indicatoren en technische overstromingsmaatregelen. Meer transformatieve benaderingen lijken (nog) niet mogelijk, mede door onduidelijkheden rondom machtsverhoudingen, sociale gerechtigheid en lokale capaciteiten. Alhoewel er valide redenen zijn om vast te houden aan het huidige systeem, lijkt het opportuun om alvast op kleine schaal te gaan experimenten met meer integrale ruimtelijke en sociale maatregelen ten behoeve van overstromingsveerkracht, zeker gezien de toekomstige uitdagingen rondom klimaatadaptatie.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Woltjer, Johan, Supervisor
  • van den Brink, Margo, Co-supervisor
  Datum van toekenning31-mei-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0680-0
  Elektronische ISBN's978-94-034-0679-4
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit