Planning for food commons in the post-COVID world

Stephen Leitheiser*, Ina Horlings

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)181–186
Aantal pagina's6
TijdschriftTown Planning Review
Volume92
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit