Planologisch populisme en de ontkenning van onze expertise

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-9
Aantal pagina's9
TijdschriftRuimte en Maatschappij: Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt-2017

Citeer dit