Plasma and cerebrospinal fluid pharmacokinetics of moxifloxacin in a patient with tuberculous meningitis

J. W. C. Alffenaar*, P. M. de Vries, G. J. Luijckx, D. van Soolingen, T. S. van der Werf, R. van Altena

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2293-2295
Aantal pagina's3
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume52
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2008

Citeer dit