PLASMA-EXCHANGE IN 5 PATIENTS WITH ACUTE GUILLAIN-BARRE-SYNDROME

AEJ DEJAGER, TH THE, CTS SIBINGA, PC DAS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)230-233
  Aantal pagina's4
  TijdschriftInternational journal of artificial organs
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit