Plasticity genes, the social environment, and their interplay in adolescents with and without ADHD: From behaviour to brain

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Radboud University Nijmegen
Begeleider(s)/adviseur
  • Buitelaar, Jan, Supervisor, Externe Persoon
  • Hartman, Catharina, Supervisor
  • Arias-Vásquez, Alejandro, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning23-nov-2015
Gedrukte ISBN's978-94-6284-029-4
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit