Platelet serotonin is not elevated in patients with benign head and neck paragangliomas

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E181-E183
Aantal pagina's3
TijdschriftClinical chemistry and laboratory medicine
Volume56
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2018

Citeer dit