Platform chemicals from biomass

Carolus Borromeus Rasrendra

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Hoogwaardige chemicaliën uit houtafval De ontwikkeling van nieuwe routes voor (bulk)chemicaliën uit biomassa is van groot belang voor toekomstige biobased societies. In dit proefschrift worden katalytische routes beschreven voor platformchemicaliën uit de suikerfractie van lignocellulosische biomassa en isolatiemethoden om platformmoleculen uit waterige pyrolyse-oliestromen te isoleren. We hebben gevonden dat metaalzouten unieke katalysatoren zijn voor de omzetting van suikers in interessante platformchemicaliën. Voorbeelden zijn de omzetting van trioses als glyceraldehyde naar melkzuur, een startmateriaal voor de productie van polymelkzuur, en de omzetting van glucose naar 5-hydroxymethylfurfural. Daarnaast is de omzetting van laagwaardige bijproducten van suikerconversies (humines) naar interessante hoogwaardigere producten bestudeerd.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Adisasmito, S., Supervisor, Externe Persoon
  • Heeres, Hero, Supervisor
  • Makertihartha, I. G. B. N., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning14-sep.-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036756723
Elektronische ISBN's9789036756815
StatusPublished - 2012

Citeer dit