Platform en bestel

Rudi Wielers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)123-124
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 5-jun.-2019

Citeer dit