Plato, 'Sophist'. Translated with introduction and notes

JA Van Eck*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)478-490
Aantal pagina's13
TijdschriftMnemosyne
Volume53
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug-2000

Citeer dit