Plato's 'Sophist or the Professor of Wisdom'. Translation, introduction and glossary

JA Van Eck*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)476-490
Aantal pagina's15
TijdschriftMnemosyne
Volume53
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug-2000

Citeer dit