Platteland: boerenland, natuurterrein of beleidsveld? Een onderzoek naar veranderingen in functies, eigendom en representaties van het Nederlandse platteland

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Groote, P., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning10-dec-2002
StatusPublished - 2002

Citeer dit