Pleasure from Food: Different perspectives on aging

Heleen Rianne Hoogeveen

  Onderzoeksoutput

  1354 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Er is in toenemende mate aandacht voor de rol van voeding in het verouderingsproces. De waardering (of de afwezigheid daarvan) die we ervaren bij het zien en consumeren van voedsel heeft een belangrijke invloed op eetgedrag. Mensen zijn zich ervan bewust welke voedselproducten zij vies en lekker vinden. Echter, zij zijn zich vaak niet bewust van de lichamelijke (bijv. honger) en psychologische (bijv. emoties en geheugen) processen, die ervoor zorgen dat zij een product vies of lekker vinden (oftewel waardering; ‘Pleasure from Food’). Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de invloed van producteigenschappen van voedsel op het ouder worden (bijvoorbeeld de relatie tussen vitamine B en geheugen), weten we nog maar weinig over de processen, die ten grondslag liggen aan de waardering tijdens het zien en consumeren van voedsel in jongeren en ouderen. In het onderzoek beschreven in dit proefschrift hebben we deze processen onderzocht.

  De resultaten van dit proefschrift laten zien dat smaaksensatie (hoe intens een smaak wordt ervaren) niet verschillend is tussen gezonde jongeren en ouderen. Het effect van leeftijd op de waardering van smaken lijkt het gevolg van veranderingen in de complexe interactie tussen deze smaaksensatie, emoties en informatie die in ons geheugen is opgeslagen. Om het verband tussen smaakbeleving en eetgedrag in relatie met veroudering te begrijpen, is inzicht in de manier waarop veranderingen in psychologische processen ertoe bijdragen dat ouderen een adequate waardering van voedsel en daarmee eetgedrag behouden cruciaal.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Lorist, Monicque, Supervisor
  • ter Horst, Gert, Supervisor
  • Reyners, An, Supervisor
  • Renken, Remco, Co-supervisor
  Datum van toekenning30-nov.-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9142-7
  Elektronische ISBN's978-90-367-9140-3
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit