Pneumococcal cell biology in a new light

Vertaalde titel van de bijdrage: Pneumokokken celbiologie in een nieuw licht

Katrin Beilharz

Onderzoeksoutput

1455 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoewel bacteriën bijna overal te vinden zijn, zijn ze met het blote oog niet te zien. Daarvoor kunnen we een microscoop gebruiken: om kleine dingen te vergroten en zo zichtbaar voor ons te maken. Bacteriën groeien via binaire deling, waarbij één cel zich deelt in twee identieke kopieën van zichzelf. De meeste bacteriën zijn belangrijk of zelfs onmisbaar voor ons en onze omgeving. Sommige kunnen echter juist ziektes veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is Streptococcus pneumoniae, ook wel de pneumokok genoemd. Deze rugbybalvormige bacterie kan ernstige infecties in het ademhalingskanaal veroorzaken. Sinds Fleming in 1920 penicilline heeft ontdekt, worden antibiotica gebruikt om bacteriële infecties te genezen. De toename in antibioticaresistente ziekteverwekkers is in de loop der jaren een serieus probleem geworden. Voor het identificeren van doelwitten voor nieuwe geneesmiddelen is het van essentieel belang dat we de basis van bacteriële groei begrijpen. De deling van een cel is een zeer dynamisch proces, waarvoor een (nauwkeurig afgestemd) samenspel van factoren nodig is. Wij onderzochten deze processen door individuele cellen te bestuderen met behulp van microscopietechnieken. Met behulp van fluorescente eiwitten kunnen we andere eiwitten labellen en hun lokalisatie binnen de cel daarmee zichtbaar maken. Een deel van ons werk beschrijft geoptimaliseerde methodes en gereedschappen voor fluorescentiemicroscopie die van algemeen belang zijn voor het veld. We hebben ook licht kunnen werpen op de regulatie van celdelingsprocessen, maar er is nog meer werk nodig om een duidelijker beeld te krijgen en nieuwe antibiotica te identificeren die de pneumokok kunnen bestrijden.
Vertaalde titel van de bijdragePneumokokken celbiologie in een nieuw licht
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Kuipers, Oscar, Supervisor
  • Veening, Jan, Supervisor
Datum van toekenning30-jan.-2015
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036775878
Elektronische ISBN's9789036775861
StatusPublished - 2015

Citeer dit