Pneumococcal vaccination in older adults

Eelko Hak, Marc J M Bonten, Arno W Hoes

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  TijdschriftNew England Journal of Medicine
  Volume349
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusPublished - 14-aug-2003

  Citeer dit