Pneumococcal vaccination in older adults [6] (multiple letters)

Jan V. Hirschmann, Eelko Hak, Marc J.M. Bonten, Arno W. Hoes, Theodore K. Marras, David S. Fedson, Lisa A. Jackson, Kathleen M. Neuzil, William W. Thompson

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)712-714
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNew England Journal of Medicine
  Volume349
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusPublished - 14-aug-2003

  Citeer dit