Pneumococcal vaccination of the elderly: do we need another trial?

E Hak, D E Grobbee, G A van Essen, E Buskens, T J Verheij

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1698-9
  Aantal pagina's2
  TijdschriftArchives of Internal Medicine
  Volume160
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - 12-jun-2000

  Citeer dit