Pneumococcal vaccination of the elderly: Do we need another trial? [2] (multiple letters)

E. Hak, D.E. Grobbee, G.A. Van Essen, E. Buskens, T.J.M. Verheij, K.L. Nichol, L. Baken, J. Wuorenma, A. Nelson

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1698-1699
  Aantal pagina's2
  TijdschriftArchives of Internal Medicine
  Volume160
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - 12-jun-2000

  Citeer dit