Poetry and music in seventeenth-century England

H Wilcox*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)286-289
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of English and Germanic Philology
Volume100
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr-2001

Citeer dit