Point of Care Testing bij flebitis

OnderzoeksoutputProfessional

22 Downloads (Pure)

Samenvatting

Point of Care Testing is een innovative stroming binnen de geneeskunde. Aan de hand van een voorbeeld, waarbij het doel is flebitis in een vroeg stadium te kunnen onderkennen, wordt in dit artikel het belang van deze methode toegelicht.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-33
Aantal pagina's2
TijdschriftTvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen
Volume131
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 15-jun-2021

Citeer dit