Points of Entanglement: The Overdetermination of German Space and Identity in Lola + Bilidikid and Walk on Water

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Aantal pagina's26
TijdschriftTRANSIT
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit