Polder en emigratie: Het Nederlandse emigratiebestel in internationaal perspectief 1945-1967

Marijke van Faassen

  Onderzoeksoutput

  1300 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In Polder en emigratie wordt het Nederlandse emigratiebeleid geanalyseerd als integraal onderdeel van de Nederlandse sociale en economische politiek tussen 1945 en 1967. Het boek zoomt in op de wijze waarop de verschillende hoofdrolspelers uit kringen van overheid en maatschappelijk middenveld na 1945 samenwerkten om vorm te geven aan dit beleid en plaatst het tegen de achtergrond van de Nederlandse verzorgingsstaat in de steigers en in een internationale context. Polder en emigratie werpt nieuw licht op het ontstaan van functioneel bestuur in Nederland en op de participatie van vrouwen en minderheden in een bestel dat een sterke gelijkenis vertoonde met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, maar dat werd gedomineerd door agrarische belangenorganisaties. De aandacht voor de internationale context heeft het mogelijk gemaakt verbanden te leggen met het ontstaan van ontwikkelingssamenwerking en met het Nederlandse immigratiebeleid.
  Vertaalde titel van de bijdragePolder and Emigration: Dutch emigration governance in an international perspective 1945-1967
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kooij, Pim, Supervisor
  • Nijenhuis, I.J.A., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning4-sep-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7176-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-7175-7
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit