Policy-Based Scheduling of Cloud Services

F. Nizamic, V. Degeler, R. Groenboom, A. Lazovik

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)187-199
Aantal pagina's13
TijdschriftScalable Computing: Practice and Experience
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2012

Citeer dit