Policy positions, power and interest group-party lobby routines

Elin Haugsgjerd Allern*, Heike Klüver, David Marshall, Simon Otjes, Anne Rasmussen, Christopher Witko

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
55 Downloads (Pure)

Zoekresultaten