Policy transfer between the European Union and Ukraine

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)85-97
  TijdschriftStudia Diplomatica
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit