Policymaking on Reserves of Dutch University Hospitals: A Case Study

D.W. Feenstra, G.J. van Helden

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1 - 20
Aantal pagina's20
TijdschriftFinancial Accountability and Management
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2003

Citeer dit