Politicians and accounting information – a marriage of convenience? Editorial

Jan van Helden, Daniela Argento, Eugenio Caperchione, Josette Caruana

  OnderzoeksoutputAcademic

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)473-475
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPublic Money & Management
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusPublished - 1-nov.-2016

  Citeer dit