Politiek en strijd rond ERP. Een casestudie over de invloed van ERP informatisering op machtsverhoudingen binnen operationele netwerken

N. Knotters, A. Boonstra, J. de Vries

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5 - 25
TijdschriftTijdschrift voor Management en Organisatie
Volume63
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2009

Citeer dit