Polydioxanone Threads for Facial Rejuvenation: Analysis of Quality Variation in the Market

Haydar A. Gulbitti, Ali Pirayesh, Dario Bertossi, Berand van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)227e
Aantal pagina's1
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume146
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - aug-2020

Citeer dit