Polygenic risk scores for schizophrenia and depression linked to OCD Polygenic prediction of obsessive compulsive symptoms

N. R. Zilhao*, A. Abdellaoui, D. J. A. Smit, D. C. Cath, J. J. Hottenga, D. I. Boomsma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)168-169
  Aantal pagina's2
  TijdschriftMolecular Psychiatry
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - feb.-2018

  Citeer dit