Polymer adhesion to enamel: The influence of viscosity and penetration

J.M. ten Cate, S. Keizer, J. Arends

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)149-156
  Aantal pagina's8
  TijdschriftJournal of Oral Rehabilitation
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit