Polymerization of Methacrylic Acid in the Presence of Isotactic Poly(methyl Methacrylate) as Possible Template

J.H.G.M. Lohmeyer*, Y.Y. Tan, G. Challa

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)945-957
  Aantal pagina's13
  TijdschriftJournal of macromolecular science-Chemistry
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit