Polymorphism in pentacene

C. C. Mattheus, A. B. Dros, J. Baas, A. Meetsma, J. L. de Boer, T. T. M. Palstra

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

363 Citaten (Scopus)
306 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymorphism in pentacene'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Engineering

Material Science

Chemistry

Physics

Keyphrases